SF Kino Stavanger

1. etasje | Sølvberggata 2 | Stavanger

SF Kino Stavanger. Foto: Anne Lise Norheim © Sølvberget KF

Filmteateret i Stavanger, SF Kino . Foto: Anne Lise Norheim

SF Kino Stavanger ligger i Sølvberget, Stavanger kulturhus, med inngang i 1. etasje.

Kinoen i Stavanger har nærmere 1100 seter fordelt på 8 saler på Sølvberget, og var den første kinoen i Norden som åpnet en egen «luksussal».

Helt siden 1927 har det vært kino på Sølvberget, da Filmteateret (bildet) åpnet som byens første offentlig etablerte kino. Bygningen er i dag en integrert del av kulturhuset, og huser fortsatt Sal 1 med over 400 seter, samt kinokafeen Choco Boco.

Under Kapittel er kinoen blant annet arena for Kapittel Film.


SF Kino Stavanger, the city’s cinema theatres, is located in Sølvberget, Stavanger Cultural Centre, with the entrance one the ground floor.

The cinema in Stavanger has nearly 1,100 seats spread over eight theatres in Sølvberget, and was the first cinema in the Nordic countries  with a special «luxuray theatre».

Ever since 1927 there has been a cinema on this location, when Stavanger Film Theatre (pictured) opened as the city’s first publicly established cinema. The building is now an integral part of the cultural centre, and still houses theatre 1 with over 400 seats, and the cinema café Choco Boco.

During Kapittel the cinema theatres screens Kapittel Film, the festival’s documentary programme.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestShare on Google+