Kulturbiblioteket

2. etasje | Sølvberggata 2 | Stavanger

Kulturbiblioteket, Sølvberget, Stavanger kulturhus. Foto: Jørgen Lie Furuholt.

Kulturbiblioteket, Sølvberget, Stavanger kulturhus. Foto: Jørgen Lie Furuholt.

Stavanger bibliotek har siden første Kapittel vært en naturlig arena for litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen. Stavanger bibliotek er til daglig arrangør Sølvberget, Stavanger kulturhus‘ mest dominerende virksomhet, og er spredt over huset i fire avdelinger.

Kulturbiblioteket i 2. etasje (vis-à-vis Sølvberget Galleri) har ukentlige arrangementer året igjennom, og har i de senere årene blant annet blitt brukt av Kapittel til større forfattermøter på dagtid. Arenaen er da plassert til høyre for inngangen (ut mot Arneageren).


Stavanger Public Library has been a natural festival arena ever since the first Kapittel. The library is the cultural centre’s most dominant business, and are scattered over the house in four departments.

The Cultural Library on the 1st floor (vis-à-vis Sølvberget Galleri) has weekly events throughout the year, and has in recent years been used by Kapittel to host larger meetings with writers during the day. The arena is placed to the right of the entrance (facing Arneageren).

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestShare on Google+